…யார் அங்கே? யார் அங்கே? யாரடா அங்கே? …நாடாளும் அரசன் என்றால் சும்மாவா? …வாளும் வேலும் என் இரு கண்கள், போர்க்களம் என்பது இந்த புலிகேசியின் பொழுதுபோக்கு, உறைந்த ரத்தம் நான் உரிஞ்சும் வாசம்

1,373 total views, 1 views today